You check the contents of your inventory

Adventure Log

  • 15 minutes ago
  • System

xFom - Cộng đồng công nghệ thông tin. Cập nhật các thông tin liên quan đến thế giới IT và lập trình viên, dành cho những người đam mê về công nghệ.

Chặng đường dài - xFom vừa mới thành lập, để có thể lớn mạnh đòi hỏi sự cố gắng không ngừng từ đội quản trị và sự ủng hộ từ cộng đồng. Với tiêu chí Share all we knows, hy vọng xFom sẽ ngày càng lớn mạnh.

Valid Commands

Look Up

Trong thế giới IT này, có nhiều điều bạn còn chưa biết, công nghệ đổi mới từng ngày, hãy "Look up" để phát triển bản thân không ngừng.

Look Down

Từ những ngày mới bắt đầu, bất cứ ai đều gặp phải khó khăn. Bản cũng từng là như thế. Từ bây giờ, hãy chia sẻ, giúp đỡ người khác trên con đường tìm hiểu công nghệ.

Examine Room

Hãy trải nghiệm, cọ xát. Dám suy nghĩ và dám thực hiện được suy nghĩ đó. Bạn sẽ thành công.

Get Lamp

Không con đường nào trải đầy hoa hồng, quan trọng là bạn cố gắng đi đến cùng. Đây là kết quả tất yếu cho những nỗ lực của bạn.